GENERELLE REGLER OG BETINGELSER
Regler og betingelser

Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved arrangementer på Restaurant Retro food

Reglerne er til sikkerhed for, at alle ‘spiller’ efter samme betingelser, og at risikoen for misforståelser minimeres

Reservation og bestilling
Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangementets samlede eller budgetterede pris. Alle priser opgives inkl. moms.

Senest 7 dage efter reservation, skal Restaurant Retro food have modtaget bekræftelsen fra kunden samt indbetalt depositummet, med mindre andet er aftalt.

Ved bestilling af arrangementer med under 8 uger til arrangementet afholdes. Opkræves der 75% af det samlede beløb som forudbetaling hurtigst muligt (efter aftale). Dette beløb refunderes ikke ved afbestilling. Restbeløbet betales på selve dagen for arrangementet.

Se Bank oplysninger længere nede i vores betingelser.

Modtages depositummet/forudbetaling ikke inden for den aftalte tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

Afbestilling:
Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt/mail senest 8 uger før dettes afholdelse.
Depositum tilbagebetales ikke efter reservation. Ved afbestilling senere end 8 uger før arrangementet, kan Restaurant Retro food kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af kuvert antal.
Enhver form for reduktion af antal deltagere til et arrangement, kan rettidigt ske skriftligt senest 4 uger før arrangementets dato herefter er antallet bindende.
Ved manglende fremmøde til et arrangement har Restaurant Retro food krav på fuld betaling for arrangementet.

Reservationsgebyr og depositum
Ved reservation/aftale om arrangement kræves der depositum.
I depositum opkræves 20% af den samlede regning (minimum 4.000 kr. inkl. moms) med mindre andet er aftalt.
Depositum fratrækkes den endelige afregning.

Afregning og betaling
Regning betales på selve arrangementsdagen umiddelbart efter arrangementet til den aftalte pris eller efter opgørelse baseret på det faktiske forbrug.
Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato.

Renter og rykkergebyr
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr efter gældende satser.

Sikkerhed
Vi har nul tolerance over for narko og vil politianmelde dette hvis vi fatter mistanke. 

Timesats
bestilling af kokke/tjener til externe arrangementer er vores timepris 480 kr. Inklusiv moms pr. Påbegyndt time ( minimum 4 timer ).

Private arrangementer
Ved bestilling af selskaber på under 30 personer vil der være et tillæg på  3000 kr. Inklusiv moms. Hvilket dækker leje af lokale i 4 timer samt personale. Ekstra time leje af lokalet koster 1500 kr. pr. Påbegyndte time inklusiv moms.

Forbehold for prisændring
Der tages forbehold for prisændringer som følge af nye/ændrede skatter og afgifter, overenskomstændringer og ved væsentlige ændringer i deltager antal 10% , råvarepriser og lignende.

Vores bankoplysninger er:
Danske Bank
Reg. nr.: 3409
Kontonr.: 12658001