Afvigelser i menukortet kan forekomme både i priser og udvalg

Selskaber på over 6 voksne personer skal bestille det samme. Med mindre andet er aftalt.