GENERELLE REGLER OG BETINGELSER
Regler og betingelser

Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved arrangementer på Restaurant Retro food

Reglerne er til sikkerhed for, at alle ‘spiller’ efter samme betingelser, og at risikoen for misforståelser minimeres

Reservation og bestilling
Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangementets samlede eller budgetterede pris. Alle priser opgives inkl. moms.

Reservationsgebyr og depositum
Ved reservation/aftale om arrangementer kræves der depositum.
I depositum opkræves 20% af den samlede regning (minimum 4.000 kr. inkl. moms) med mindre andet er aftalt.
Depositum fratrækkes den endelige afregning.

Senest 7 dage efter reservation, skal Restaurant Retro food have modtaget bekræftelsen fra kunden samt indbetaling af depositum, med mindre andet er aftalt.

8 uger inden arrangementets dato fastlåses deltager antallet og der opkræves forudbetaling på restbeløbet af de aftalte ydelser, menuer, leje osv. som indgår i arrangementet, dog uden drikkevarer delen. Disse afregnes på arrangement dagen. (for ændring i deltager antal se længere nede)


Ved bestilling af arrangementer med under 12 uger til arrangementet afholdes. Opkræves der 50% af det samlede beløb som depositum hurtigst muligt (efter aftale).
Ved bestilling af arrangementer med under 8 uger til arrangementet afholdes. Opkræves der 75% af det samlede beløb som depositum hurtigst muligt (efter aftale).
Dette beløb refunderes ikke ved afbestilling. Restbeløbet betales på selve dagen for arrangementet.

Se Bank oplysninger længere nede i vores betingelser.

Modtages depositummet/forudbetaling ikke inden for den aftalte tidsfrist, har retro food ret til at annullere den pågældende aftale og kræver en erstatning på det fulde beløb af den aftalte pris.

Afbestilling:
Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt/mail senest 12 uger før dettes afholdelse.

Ved afbestilling senere end 8 uger før arrangementet, kan Restaurant Retro food kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Depositum tilbagebetales ikke efter reservation.

Reduktion af kuvert antal.
Enhver form for reduktion af antal deltagere til et arrangement, kan rettidigt ske skriftligt senest 4 uger før arrangementets dato herefter er antallet bindende.
Ved manglende fremmøde til et arrangement har Restaurant Retro food krav på fuld betaling for arrangementet.


Afregning og betaling
Slut regningen for drikkevarer opgøres og betales på selve arrangementsdagen umiddelbart efter arrangementet. Til den aftalte pris eller efter opgørelse baseret på det faktiske forbrug.
Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato.
Betales aftalte arrangement ikke til aftalt tid har Restaurant Retro food ret til at annullere arrangementet og kræver fuld betaling.


Renter og rykkergebyr
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr efter gældende satser.

Sikkerhed
Vi har nul tolerance over for narko og vil politianmelde dette hvis vi fatter mistanke. 

Timesats
bestilling af kokke/tjener til externe arrangementer er vores timepris 480 kr. Inklusiv moms pr. Påbegyndt time ( minimum 4 timer ).

Private arrangementer
Ved bestilling af selskaber på under 30 personer vil der være et leje tillæg på 3000 kr. Inklusiv moms.
Ekstra time leje af lokalet koster 2000 kr. pr. Påbegyndte time inklusiv moms.
Ved arrangementer er det selskabets eget ansvar at sørge for at gæster forlader stedet inden for den aftalte sluttid.  Overskrides sluttiden bliver det afregnet pr. Påbegyndte time. 2000 kr. Dette dækker driftab.

Forbehold for prisændring
Der tages forbehold for prisændringer som følge af nye/ændrede skatter og afgifter, overenskomstændringer og ved væsentlige ændringer i deltager antal 10% , råvarepriser og lignende.

Vores bankoplysninger er:
Danske Bank
Reg. nr.: 3409
Kontonr.: 12658001